Uhlíková stopa slovenských firiem

a fabrique in a forrest

Nedávno sme oslávili dva roky fungovania našej online kalkulačky uhlíkovej stopy pre stredné a malé firmy – www.uhlikovastopa.eu . Za ten čas ju využili desiatky firiem a začali skúmať svoju uhlíkovú stopu.

Aké firmy využili našu kalkuláciu uhlíkovej stopy?

Firmy, ktoré využili našu kalkulačku, dosiahli spolu výnosy vyše 800 miliónov eur a zamestnávajú priemerne 182 ľudí. Prevádzkujú takmer 700 automobilov, 15% z firiem má certifikát zelenej elektrickej energie a 25% využíva centrálne chladiace systémy. Výnosy analyzovaných firiem pochádzajú najmä zo stavebníctva a z priemyselnej výroby.

Zo skúseností a interakcií s firmami vieme, že záujem o kalkuláciu existuje u mnohých firiem, ale často jej nevenujú dostatočne vysokú pozornosť kvôli každodenným prevádzkovým problémom a potrebujú pomoc.

Ako rátame uhlíkovú stopu?

Naša online kalkulácia je postavená na metodike GHG protocolu (Green House Gases). Ako sa reportuje uhlíková stopa firmy sa v krátkosti dočítate tu. Emisné faktory, hlavne pre Rozsah 1 a Rozsah 2, sú pripravené v spolupráci s našimi odbornými partnermi pre slovenské reálie. Napríklad emisný faktor pre elektrickú energiu je vypočítaný na základe reálneho energetického mixu Slovenska. Pre viacero kategórií, hlavne v Rozsahu 3, neexistujú v súčasnej dobe slovenské emisné faktory a vtedy sa používajú dostupné relevantné informácie z iných rozvinutých trhov.

Uhlíková stopa firmy sa rozdeľuje podľa Rozsahov 1 – 3:

Rozsah 1 (Scope 1)

Priame emisie v prevádzkach firmy

Rozsah 2 (Scope 2)

Nepriame emisie zo spotrebovanej energie

Rozsah 3 (Scope 3)

Emisie, ktoré vznikajú mimo priamych činností firmy, napr. z dodávateľského reťazca, alebo v rámci ostatných aktivít, ktoré sú v nepriamej súvislosti s firmou

Mnoho firiem má problém získať zo svojich informačných systémov potrebné informácie. Klasickým príkladom je externá preprava, kde by bolo ideálne vedieť prepravené tonokilometre, typ prepravy a uhlíkovú stopu konkrétneho prepravcu.

Naša kalkulačka je pripravená tak, aby vedeli firmy dobre odhadnúť svoju uhlíkovú stopu aj v prípade, že tieto informácie nemajú. Získajú tým o sebe kvalitný obraz, aby vedeli, na čo sa sústrediť a zároveň získajú čas na získanie chýbajúcich informácií.

Firmy, či ľudia si často mylne myslia, že kalkulácia uhlíkovej stopy je exaktný výpočet. Mnoho pozícií, hlavne v Rozsahu 1 a 2, je možné vyrátať s veľkou presnosťou. Viacero pozícií je ale možné len dobre odhadnúť. Častým príkladom je dochádzanie zamestnancov, kde je problém odhadnúť množstvo precestovaných kilometrov. Najmä vo firmách s väčším počtom zamestnancov a s väčším rádiusom dochádzania, pri častých  „home officoch“ alebo služobných cestách. Okrem toho je potrebné poznať formy prepravy. Cestoval zamestnanec autom? Išiel sám alebo s manželom/manželkou? Alebo električkou? MHD?

Preto je dôležité poznať aspoň približne svoju uhlíkovú stopu. Firma musí pochopiť, ktoré  časti jej uhlíkovej stopy sú významné a teda sa ich oplatí skúmať viac do detailu a možno dokonca aj spraviť zásahy do informačných systémov.

Položky, ktoré nie sú významné, nebudú dôležité v celkovom pohľade na uhlíkovú stopu firmy a v konečnom dôsledku je to strata času a peňazí sa im vo veľkej miere venovať.

Čo odhaľuje analýza portfólia našich kalkulácií?

Firmy vygenerovali ročne 851,5 tisíc ton CO2e. Z relatívneho pohľadu to znamená, že priemerná firma, ktorá si u nás spravila kalkuláciu, vygeneruje 1,05 kg CO2e na 1 euro výnosov.

Priemerný výsledok je samozrejme ovplyvnený profilom firiem, ktoré si uhlíkovú stopu pomocou našej kalkulačky vyrátali:

Sektor priemyselnej výroby je v našom prípade výrazne ovplyvnený niekoľkými firmami, ktoré vyrábajú zariadenia s dlhou životnosťou a zároveň značnou spotrebou elektrickej energie s veľkým dopadom na Rozsah 3, kategóriu 11 „Emisie zo životného cyklu predaných výrobkov“. Bez vplyvu týchto spoločností klesne ukazovateľ na 0.5 kg  CO2e/Eur výnosov a celkový priemer klesne tiež na 0.5 kg CO2e.

Druhá najvyššia kategória Veľkoobchod a maloobchod obsahuje tiež firmy, ktoré majú nadpriemerne vysokú určitú kategóriu – v závislosti od ich predmetu podnikania.

Uhlíková stopa je vysoko individuálna informácia a každá firma sa s ňou musí naučiť pracovať, interpretovať ju a riadiť.

Ktoré položky uhlíkovej stopy skúmaných slovenských firiem sú najdôležitejšie? Keď sa bližšie pozrieme na štruktúru emisií, uvidíme nasledovný graf:

Rozsah 3, ktorý je už zo svojej definície najťažšie vyčísliť, predstavuje drvivú väčšinu emitovaného CO2e. Pri detailnejšom pohľade na Rozsah 3 uvidíme nasledovný graf:

Pravdepodobne pri všetkých firmách bude vysoko vychádzať kategória emisie z dodávateľského reťazca –  z nakupovaných tovarov, materiálov a služieb. To bude zrejme aj najvýznamnejšia výzva slovenských firiem – pochopiť uhlíkovú stopu svojich dodávateľov. A to platí pre firmy aj keď sú ony dodávateľom. Mnohé slovenské firmy sa už stretli so situáciou, keď odberateľ požaduje informácie o uhlíkovej stope.

V tomto momente sa už efektívne riadenie uhlíkovej stopy stáva konkurenčnou výhodou! Napríklad sa stále častejšie stáva, že vo výberových konaniach sa požadujú informácie o uhlíkovej stope.

Rozsah 3 uhlíkovej stopy je oproti zvyšným dvom iný tým, že ku emisii CO2e nedochádza v priestoroch firmy alebo spotrebou v jej procesoch. Tým pádom uhlíková stopa, ktorú si firma vykáže vo svojom Rozsahu 3, sa už nachádza v uhlíkovej stope niekoho iného.

Napríklad, ak pre svoje procesy nakupujete kovové polovýrobky, vykážete z nich plynúcu uhlíkovú stopu u seba v rámci Rozsahu 3, ale energia potrebná na ich výrobu, ťažbu a spracovanie sa bude zároveň nachádzať u jednej alebo dokonca viacerých firiem v rámci ich Rozsahov 1, 2 a aj 3.

Preto je nutné pri interpretácii a agregácii výsledkov postupovať obozretne.

Kým celková uhlíková stopa našich firiem  prepočítaná na výnosy predstavuje 1,05kg CO2e na 1 euro výnosov, uhlíková stopa z prvých dvoch rozsahov je 25x menšia –  0,04kg CO2e na 1 euro výnosov. Z čoho sa skladá Rozsah 1 a 2 uhlíkovej stopy firiem v sledovanej kohorte? Je to ovplyvnené energetickou efektivitou ako aj procesmi spaľujúcimi palivá. Slovenské firmy majú oproti mnohým zahraničným výhodu v podobe dobrého energetického mixu, keďže je u nás významnou mierou zastúpená jadrová energia.

Tona CO2e – je to veľa?

V predchádzajúcom texte sme veľa písali o tonách a kilogramoch CO2e. Je to veličina, pri ktorej má málo ľudí predstavu, koľko to vlastne je. Tona sa zdá veľa.

Pri firmách v našej vzorke, hovoríme o 850 tisíc tonách CO2e ročne, resp.  o 30 tisíc tonách CO2e v Rozsahoch 1 a 2.

Podľa informácií zo štatistického úradu (link) mali firmy na Slovensku za rok 2022 885.7 miliárd Euro výnosov.

Použitím nášho koeficientu 0,038kg CO2e na 1 euro výnosu zistíme, že na Slovensku môže dôjsť ročne k 34 miliónom ton emisií CO2e (Rozsah 1 a 2).

Ako si toto množstvo CO2e resp. CO2 predstaviť? (CO2e je CO2 a ekvivalent iných plynov z pohľadu GWP – global warming potential):

  • 5,9 Cheopsových pyramíd (link)
  • 1,5 milióna stromov by malo absorbovať ročne emisie slovenských firiem (link).
    • Na Slovensku je 1,5 miliardy stromov (link)
  • 94 tisíc štartov rakiet SpaceX Starship vyprodukuje podobné množstvo CO2e (link)
  • 5,8x ročných emisií sopky Etna (link)
  • Celkové CO2 predstavuje 0,04% atmosféry (link)

Jedno dôležité porovnanie nám tu chýba: Ako si stoja slovenské firmy v porovnaní so zahraničnou konkurenciou? Ako sme zistili výsledok uhlíkovej stopy je významne ovplyvnený hlavne Scope 3. Ten je daný procesmi v konkrétnej firme a na to budeme potrebovať významnejšiu štatistickú vzorku. Napíšte nám a pomôžeme Vám s uhlíkovou stopou firmy ako aj s inými požiadavkami vašich odberateľov.

A na záver trochu optimizmu:

  • CO2 je základom života na svete (link)
  • CO2 sa v drvivom počte prípadov spomína s negatívnymi konotáciami, ale počuli ste už o Global greening? So zvyšujúcim sa objemom CO2 prichádzajú aj pozitívne efekty. Zem je zelenšia a plodnejšia ako bývala. (link)

Možno vás bude zaujímať