ESG v menších firmách – čo to pre Vás znamená?

Legislatíva Európskej únie ohľadne udržateľnosti a ESG (CSRD) sa nebude týkať len veľkých podnikov, ale aj takzvaných SME (small and medium enterprices) alebo po slovensky malých a stredných podnikov (MSP). Vzhľadom na to, že tieto požiadavky sú súčasťou legislatívneho balíka udržateľného financovania bude sa týkať len SME firiem, ktoré majú emitované obchodovateľné cenné papiere. Z toho dôvodu sa na Slovensku nebudú požiadavky priamo týkať skoro žiadnych malých a stredných podnikov, ak vôbec.

To však neznamená, že si tieto firmy môžu vydýchnuť a povedať si, že ich udržateľnosť netýka. Na jednej strane sa ESG stáva spoločensky nevyhnutnou požiadavkou aj pre firmy u nás. Na druhej strane požiadavky, ktoré musia spĺňať predovšetkým veľké firmy a banky vedú k tomu, že aj malé firmy budú musieť uchopiť riadenie svojej udržateľnosti. Veľké podniky majú povinnosti skúmať udržateľnosť svojho dodávateľského reťazca a budú od svojich dodávateľov požadovať nové informácie ohľadne udržateľnosti. Banky budú zase výhodnejšie poskytovať financovanie zelených aktivít a firiem, ak budú vedieť preukázať udržateľnosť svojho podnikania.

Čo teda čaká malé a stredné firmy? Väčšina týchto podnikov nemá k dispozícii know-how, tisícky eur na externú pomoc a ani administratívnych pracovníkov, ktorí by sa tejto téme mohli venovať. V závislosti od toho v akom sektore podnikáte alebo v akom sa nachádzajú Vaši odberatelia sa môžu informačné požiadavky meniť. Odberatelia z priemyselného sektora budú pravdepodobne mať iné otázky ako odberatelia z potravinárskeho sektora alebo sektora služieb.

Z našich skúsenosti sa skoro vždy požadujú informácie ohľadne uhlíkovej stopy, energetickej efektivity a pláne prechodu na nulovú uhlíkovú stopu. Menej často sa budú vyskytovať otázky ohľadne spotreby vody, znečisťovania, odpadového hospodárstva. Môžu sa vyskytovať aj špecifické otázky zo sociálnej (napr. ohľadne zamestnancov) a governance (napr. korupcia, pokuty) oblastí ESG.  

Ako by mal malý a stredný podnik teda postupovať?

  • Informujte sa u svojich veľkých odberateľov, či, kedy a aké informácie budú požadovať
  • Pripravte sa aj na požiadavky nových odberateľov, napríklad vo výberovom konaní
  • Zrátajte uhlíkovú stopu Vašej firmy, napríklad na uhlikovastopa.eu. Na základe prvotnej analýzy môžete zistiť, ktoré oblasti sú vo vašej firme kritické, ktoré časti kalkulácie je nutné spresniť a ako pristúpiť k redukcii uhlíkovej stopy, prípadne vypracovať plán prechodu na nulovú uhlíkovú stopu
  • V závislosti od špecifík Vášho sektoru začnite zbierať údaje a analýzu iných informačných požiadaviek v rámci ESG
  • Napriek tomu, že to od Vás legislatíva priamo nevyžaduje, spravte si zjednodušený ESG (CSRD) report

Ak potrebujete radu a pomoc, môžete sa na nás s dôverou obrátiť

Možno vás bude zaujímať