Taxonómia – čo znamená pre Vašu firmu

Počuli ste už o taxonómii Európskej únie? Je to jeden z nosných nástrojov na transformáciu ekonomiky únie na udržateľnú. A pravdepodobne bude mať skôr alebo neskôr ekonomické dopady aj na Vašu firmu.

Aj keď sa o tom veľa nepíše nariadenie o taxonómii (nariadenie o vytvorení rámca na uľahčenie udržateľných investícií) je platné už v roku 2022.

O čo ide?

Je súčasťou akčného plánu pre financovanie transformácie ekonomiky EÚ na trvalo udržateľnú. Zjednodušene má zabezpečiť, aby ochodné aktivity podnikov, ktoré prispievajú k transformácii, získali finančné prostriedky. Jedná sa pritom o finančné prostriedky rozpočtu EÚ a členských štátov (fondy), nadnárodných inštitúcii a ich finančných schém (napr. EIB), súkromných investorov (asset management fondy, dlhopisy) ale aj bankových úverov.

Koho a kedy sa týka?

Regulácia má priame dopady na určitú skupinu firiem. Už v súčasnosti majú povinnosť vykazovať tzv. taxonómiu firmy, ktoré sú definované ako veľké (nad 500 zamestnancov) a zároveň sú subjektom verejného záujmu. Medzi tieto firmy patria aj banky a poisťovne. Od roku 2026 (za účtovný rok 2025) sa nariadenie začne týkať omnoho širšieho okruhu firiem, ktoré spĺňajú aspoň dve z troch podmienok (obrat nad 40mil EUR, aktíva nad 20mil EUR, počet zamestnancov nad 250).

Nepriamo, cez zmenu systému financovania ekonomiky, môže mať  regulácia dopad na každú firmu.

Zdá sa Vám ešte dosť času?

Aj firmy, ktorých sa to priamo teraz ešte netýka, by sa mali oboznámiť s problematikou čo najskôr aspoň z dvoch dôvodov:

  1. implentácia taxonómie a jej reportingu môže byť pomerne zložitá a navyše bude previazaná s implementáciou inej pomerne zložitej požiadavky, ktorá vyplýva z tzv. CSRD (corporate sustainability reporting directive)
  2. zmyslom taxonómie je zabezpečiť financovanie transformácie, t.j. aj firmy, ktoré nespĺňajú veľkostné kritéria na povinnosť vykazovania taxonómie, môžu čerpať zvýhodnené financovanie, napríklad v podobe bankových úverov.

Chcete vedieť viac?

Pre zanietených čitateľov prikladáme pár liniek, kde je možné získať viac info:

Pozor, je to pár stoviek strán textu 😮

Zanietení čitatelia, ktorí nemajú toľko času, sa môžu obrátiť na niekoho, kto tie strany už prečítal… 🙂

Možno vás bude zaujímať