Kedy a čo musíte robiť ohľadne ESG?

a picture with paragraph characters jumping out of office paper in a grey office room

Udržateľnosť, ESG, sustainability, CSRD, ESRS, taxonómia, CBAM, Fit for 55, uhlíková stopa, energetická efektivita, net zero, Green deal alebo Zelená dohoda… a mnohé ďalšie.

S týmito pojmami sa v poslednom čase stretávate stále častejšie. A budete sa ešte viac. Európska únia si stanovila v podobe Green dealu ambiciózne ciele čo sa týka udržateľnosti.

Väčšina z nich sa týka environmentálnych cieľov (klíma, voda, znečisťovanie, odpady a biodiverzita). Tieto ciele predstavujú písmeno „E“ v rámci pojmu ESG. „S“ a „G“ sú skratkami pre „social“ a „governance“ aspekty udržateľnosti. Hlavne environmentálne ciele sú podporované vyše sto legislatívnymi opatreniami. Prehľad o nich môžete získať na https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-a-european-green-deal. V konečnom dôsledku sa v nejakej forme dotknú každej firmy, či už väčšej alebo menšej.

Najčastejšie sa asi budete stretávať s pojmami CSRD (Corporate sustainability reporting directive: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022L2464) ESRS – európske štandardy reportovania udržateľnosti (European sustainability reporting standards  – Public consultation on the first set of Draft ESRS – EFRAG alebo https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302772), taxonómia zelených obchodných aktivít (Taxonomy –  https://ec.europa.eu/sustainable-finance-taxonomy/taxonomy-compass).

Sú to najdôležitejšie legislatívne normy, ktoré upravujú povinnosti reportovania o udržateľnosti, resp. ESG. Sú to stovky, resp. tisícky strán, ktoré popisujú, čo, kedy a ktoré firmy majú reportovať a tým dosiahnuť transparetnosť o udržateľnosti konkrétnej firmy pre finančný a kapitálový trh.

Inak povedané, firmy, ktoré nedokážu transparetne preukázať svoju udržateľnosť, budú mať ťažší prístup k externému financovaniu (úvery, investície ale aj fondy).

Zjednodušene sa dá povedat, že sa to týka iba tzv. “veľkých firiem”, napríklad tých nad 250 zamestnancov. Pre detailný prehľad si pozrite nasledujúcu grafiku:

Ak ste firma, ktorej sa to netýka, neznamená to, že si môžete vydýchnuť. A to rovno z viacerých dôvodov. Asi najčastejšími dôvodmi budú, že ste súčasťou väčšej skupiny a Vaša materská spoločnosť bude od Vás požadovať nové informácie, ako napr. uhlíkovú stopu.

Obdobne, mnohé firmy budú mať odberateľov, ktorých sa týkajú spominané povinnosti a tí budú od Vás taktiež požadovať informácie ohľadne ESG.

Zdá sa Vám to komplikované? Neviete ako sa s danou problematikou vysporiadať. My sme tie tisícky strán prečítali a radi Vám pomôžeme.

Možno vás bude zaujímať