Dokumenty ku kalkulačke uhlíkovej stopy

Podmienky používania služieb

PODMIENKY POUŽÍVANIA SLUŽBY Služba Za podmienok uvedených nižšie poskytujeme službu – výpočtový nástroj na zjednodušenú kalkuláciu uhlíkovej stopy na základe medzinárodne uznávaného GHG protokolu, ktorý

Ochrana osobných údajov

OZNÁMENIE O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV   Toto oznámenie sa vzťahuje na spracúvanie osobných údajov, ktoré vykonáva prevádzkovateľ: LA Holding, s.r.o., Ružičková 12, Bratislava, IČO: 52 653