Ako sa menila klíma počas histórie Zeme?

Čo je vlastne klíma? Ako sa vyvíjala počas pár miliónov rokov?

Geologický vývoj Zeme sa dá rozdeliť na epochy, ktoré vyjadrujú jednotlivé obdobia v histórii našej planéty. V každej époche prešla Zem skokom v evolúcii a zmenila sa klíma, úroveň CO2 a formy života, ktoré na nej žili.

Prvá epocha, Archeozoikum, trvala od vzniku Zeme pred 4,6 miliardami rokov až do pred asi 2,5 miliardami rokov. V tejto époche bolo prostredie veľmi nehostinné pre život, pretože sa len začal formovať kontinentálny štít, atmosféra bola bez kyslíka a teploty boli veľmi vysoké.

Druhá epocha, Proterozoikum, trvala od pred 2,5 miliardami rokov až do pred 542 milionmi rokov. V tejto époche sa objavili prvé formy života na Zemi, ako sú jednobunkové organizmy a cyanobaktérie. Tieto organizmy začali produkovať kyslík, čím vytvorili podmienky pre ďalší vývoj života. Úroveň CO2 bola vysoká, teploty boli stále vysoké, ale postupne klesali.

Tretia epocha, Paleozoikum, trvala od pred 542 milionmi rokov až do pred 252 milionmi rokov. V tejto époche sa objavili prvé vyššie formy života ako súštruktúrované rastliny a živočíchy. Klima sa stalo miernejšie a teploty klesli na prijateľnejšiu úroveň pre väčšinu živých organizmov. Úroveň CO2 sa v priebehu épochy mierne menila, ale stále bola vysoká.

Štvrtá epocha, Mesozoikum, trvala od pred 252 milionmi rokov až do pred 66 milionmi rokov. V tejto époche sa objavili dinosaury ako dominantné formy života na Zemi. Klima bola mierne a teploty boli stabilné po celú épochu. Úroveň CO2 bola vysoká, ale mierne klesala.

Piatou epochou je Kainozoikum, ktoré trvá dodnes. V tejto époche sa objavili mamuti, nosorožce a nakoniec človek. Klima bola počas tejto časti miernejšia a teploty stabilné, ale v posledných miliónoch rokov sa začala výrazne meniť v dôsledku ľudských činností. Úroveň CO2 sa začala výrazne zvyšovať počas posledných storočí a dnes dosahuje vysokú hodnotu, čo vedie k globálnemu otepľovaniu a zmene klímy.

Epocha s ľuďmi, holocén, sa začala pred 11 000 rokmi a trvá dodnes. V tejto epoche ľudia začali výrazne ovplyvňovať klímu, krajinu a život na Zemi. Úroveň CO2 sa výrazne zvýšila a stále stúpa, čo je pravdepodobne jeden z hlavných dôvodov globálneho otepľovania a zmeny klímy. 

Geologický vývoj Zeme sa odohrával v priebehu stáročí a bol ovplyvnený mnohými faktormi, ako sú teploty, úroveň CO2, formy života a iné faktory. Každá epocha priniesla zmenu a rozvoj. Aký vplyv má posledná má na súčasný stav planéty a jej budúcnosť?

Možno vás bude zaujímať