Ako môže firma zmeniť svoju uhlíkovú stopu?

Prečo by sa mala firma zamýšľať nad svojou uhlíkovou stopou?

Firmy na Slovensku a aj v rámci celej EÚ sa budú musieť vážnejšie zaoberať svojimi environmentálnymi dopadmi na okolie. V rámci toho hrá dominantnú rolu uhlíková stopa firmy. Nové požiadavky a spôsoby financovania v rámci EÚ budú zvýhodňovať firmy, ktoré majú svoju uhlíkovú stopu pod kontrolou. Uhlíková stopa ako taká bude zároveň aj ukazovateľom, ktorý bude ovplyvňovať ekonomickú silu firmy, ale môže aj významným spôsob ovplyvniť PR firmy.

Ako viete riadiť svoju uhlíkovú stopu?

Firmy môžu zlepšiť svoju uhlíkovú stopu rôznymi spôsobmi, ako napríklad:

  1. Znižovanie spotreby energie: Firmy môžu znižovať svoju spotrebu energie prostredníctvom úspor energie v budovách a výrobných zariadeniach, ako aj prostredníctvom využívania obnoviteľných zdrojov energie, ako je solárna, veterná a vodná energia.
  2. Efektívnejšie logistické procesy: Firmy môžu optimalizovať svoje logistické procesy, ako napríklad plánovanie trás a využívanie efektívnejších druhov dopravy, aby znížili emisie z dopravy.
  3. Znižovanie odpadu: Firmy môžu znižovať svoje odpady prostredníctvom recyklácie a kompostovania.
  4. Investície do nových technológií: Firmy môžu investovať do nových technológií, ako napríklad batérie pre skladovanie energie, ktoré umožňujú využívať obnoviteľnú energiu efektívnejšie.
  5. Spolupráca s dodávateľmi: Firmy môžu spolupracovať so svojimi dodávateľmi a požadovať od nich, aby zlepšili svoju uhlíkovú stopu.
  6. Transparentnosť: Firmy môžu zverejňovať svoje emisie skleníkových plynov a ich plány na znižovanie ich uhlíkovej stopy, aby poskytli verejnosti transparentnosť a zodpovednosť za svoje činnosti.

Zlepšovanie uhlíkovej stopy je zložitý proces, ktorý vyžaduje komplexné a dlhodobé úsilie. Firmy by mali kontinuálne hľadať spôsoby, ako znižovať svoje emisie skleníkových plynov a prispievať tak k boju proti klimatickej kríze. 

Prvým krokom je samozrejme, aby firma svoju uhlíkovú stopu poznala…

 

Možno vás bude zaujímať